Makšķerēšanas noteikumi

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi https://likumi.lv/ta/id/279205