Normatīvie akti

Medību likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=77455

Medību noteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=267976

Dzīvnieku aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940

Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225419

Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku reģistrētās audzētāju organizācijas http://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/skirnes_majas_dzivnieku_organizacijas/

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas kārtība http://www.ldc.gov.lv/lv/pamatdarbibas/majas_dzivnieku_ipasniekie/